ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κείμενα (Τετράδια) Εργασίας

Εργαστηρίου Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας
"Eusebius Lab"

Περιοδική έκδοση καταχωρημένη στις βάσεις δεδομένων
του Ελληνικού και του Διεθνούς Κέντρου ISSN (International Standard Serial Number)
και στον Διεθνή Συλλογικό Κατάλογο Εκδόσεων σε Σειρές στο Παρίσι
ISSN:2585-366X

 

Ιστορική συμβολή στις σχέσεις Ορθοδόξων και Αγγλικανών στην Κύπρο με την έναρξη της α΄ περιόδου της Αγγλοκρατίας (1878-1914),
Αθανάσιος Καψάλης, 23-3-2021

 

Η αναγνώριση των μητροπολιτικών δικαιωμάτων του Grado από τη σύνοδο του Λατερανού (1044),
Αθανάσιος Καψάλης,16-12-2020

 

Ἡ προετοιμασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου,
Ἀρχιμ. Καισάριος Ι. Χρόνης, 25-11-2020

Βιβλιοκρισία στό ἔργο τοῦ Θεοδώρου Α. Μεϊμάρη «Ἐθνικός προσδιορισμός καί αἰτούμενα στό ἑλλαδικό κράτος. Τά καθ΄ ἑαυτόν Νικάνδρου Ζαννουβίου καί ἡ ἐποχή του (1828-1888)»
Βλάσιος Ι. Φειδᾶς, 10-11-2020

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ - Από την πρωτοχριστιανική περίοδο μέχρι την Άλωση
Ευστάθιος Χ. Λιανός Λιαντής, 20-7-2020